Абонаменти

Присъединяване към домейн

Влизане в ОС само с домейн потребител

Управление на обновленията

Правила за изграждане на пароли

Забрана за изплзване на предишни пароли

Смяна на паролата 

Опция за използване на физически ключ вместо парола

Докладване на уязвимости

Препоръки за затваряне на уязвимостите

Сканиране на системата за уязвимости

Периодични проверки за зловреден софтуер

Преинсталиране на ОС с лицензирана преди присъединяване към домейна*

Сканиране на мрежата за слабости и анти MITM дейности

5GB облачно пространство за важни файлйлове**

100GB облачно пространство за бекъп на ОС**

Антивирусен софтуер**

Сигурен прокси сървър за достъп до интернет**

Филтриране на трафика с цел ограничаване на достъпа до съмнителни интернет ресурси***

Анализ на настройките на системата и инсталираният софтуер с цел откриване на възможни слабости**

Изграждане и управление на мрежови ресурси**

Базова сигурност

40лв

годишно/компютър

Средна сложност

Последно използваната

На всеки 3 месеца

Високо рискови

CVE > 7.0 

На всеки 6 месеца

На всеки 3 месеца

Грижа

60лв

годишно/компютър

Висока сложност

Последните 10 пароли

На всеки 45 дни

Средно рискови

CVE > 5.0

На всеки 3 месеца

На всеки 2 месеца

Кибер Защита

100лв

годишно/компютър

Много висока сложност

Последните 24 пароли

На всеки 30 дни

Ниско рискови

CVE > 3.5

Всеки месец

Всеки месец

* Преинсталирането на операционна система се предлага единствено преди постъпването в домейна, като е включено само едно преинсталиране на ОС. За преинсталацията може да се използва единствено лицензирана операционна система. В цената на абонамента не е включена цената на лиценза за операционната система.

** Услугата се предлага на преференциална, ако е отбелязано с “ “ и се предлага на стандартна цена във всички останали случаи.

*** Услугата „Филтриране на трафика“ зависи от и се предлага заедно с услугата „Сигурен прокси сървър“. Не може да се предостави като самостоятелна услуга.

– услугата е включена в цената на абонамента и се предлага заедно с него

– услугата се предлага като опция към абонамента, като се заплаща на преференциална цена

– услугата не се предлага за съответният абонамент и може да бъде ползвана като отделна услуга на редовна цена

– услугата зависи от друга услуга и е включена в цената ѝ