* Преинсталирането на операционна система се предлага единствено преди активиране на абонамента, като е включено само едно преинсталиране на ОС. За преинсталацията може да се използва единствено лицензирана операционна система. В цената на абонамента не е включена цената на лиценза за операционната система.

** Услугата се предлага на преференциална, ако е отбелязано с “ “ и се предлага на стандартна цена във всички останали случаи.

*** Услугата „Филтриране на трафика“ зависи от и се предлага заедно с услугата „Сигурен прокси сървър“. Не може да се предостави като самостоятелна услуга.

– услугата е включена в цената на абонамента и се предлага заедно с него

– услугата се предлага като опция към абонамента, като се заплаща на преференциална цена

– услугата не се предлага за съответният абонамент и може да бъде ползвана като отделна услуга на редовна цена

– услугата зависи от друга услуга и е включена в цената ѝ