proxy

Square

Прокси сървърите добавят още един слой към сигурността на компанията играейки роля на посредници при заявките към интернет. В тази им роля, те действат от името на клиента, прикривайки го от другите сървъри и хакерите. Това предпазва клиента от сканиране и директна хакерска атака, като при евентуална такава, атакуващият ще стигне до прокси сървъра без да зегне клиента.

За една компания е от голямо значение наличието на такава систематизирана входно-изходна точка. Това позволява да се упражни контрол върху достъпа до интернет, като се забранят някои интернет ресурси или като се контролира скоростта на свързаността.

Голям плюс е възможността на прокси сървъра да създава временни копия на посетените страници (кеш). Това позволява почти моментално да се зареди съдържанието при всяко следващо извикване на ресурса без да се прави нова заявка към интернет ресурса.