Square

За нас

Киберсигурност ЕООД е нова компания на пазара, съсредоточена към предлагането на комплексни услуги и цялостни решения в сферата на киберсигурността. 

С нов подход спрямо клиентите и заплахите в киберпространството ние предлагаме повишаване на сигурността с прости и лесни за следване стъпки без да ви натоварваме с големи допълнителни разходи и тежки изисквания спрямо техниката, с която разполагате.

Услуги

  Услугите са разделени в четири основни направления:

 1. Повишаване на киберкултурата
  • Курсове за физически и юридически лица за опознаване на киберзаплахите
  • Услуги, ориентирани към предлагането на алтернативи на нелегалния софтуер
 2. Повишаване на киберсигурността чрез абонаментни услуги
  • Три различни абонамента, предназначени за физически лица според нуждите им 
  • Три различни абонамента, предназначени за юридически лица, съобразени с размера на компанията, естеството на бизнеса и чувствителността на данните, с които се работи
 3. Допълващи абонаментите услуги
  • Насочени към повишаване на сигурността
  • Насочени към превенцията на кибер инциденти
 4. Подпомагащи услуги
  • Допълнителни услуги, свързани с нормалното функциониране на системите