Как да изберем подходящ абонамент

Независимо дали сте фирма или потребител, важно е да изберете подходящия за нуждите ви абонамент. Тъй като за нас е важно клиентите ни да са доволни, разписахме едно кратко ръководство как да направите своя избор.

Юридически лица

Изборът на абонаменти при юридическите лица се свежда до данните, които трябва да опазят. Това определя нивото на сигурност, което трябва да се поддържа. Разбира се, всякакви вътрешнофирмени политики за сигурността са повече от пожелателни и могат не само да допълват, но и да са водещи при нейното изграждане. Предвид, че не всяка фирма има човек, достатъчно разбиращ от сигурност, предлагаме да се запознаете с нашите точки за избор и абонаменти:

 1.  Абонамент "Базова сигурност" за юридически лица. Подходящ е за:
  • Малки фирми с до 3 компютъра, които:
   • Нямат сървъри и никой от компютрите не се използва като сървър
   • Не съхраняват клиентски данни
   • Не съхраняват финансови данни/отчети
   • Не съхраняват данни за свое или чуждо ноу-хау
   • Не си водят счетоводството на тези машини
   • Не използват електронно банкиране
   • Ползват компютрите за комуникация по мейл, изготвяне на документи (word, excel)
  • Малки фирми с до 5 компютъра, които:
   • Имат въведени правила за киберсигурност
   • Използват абонамента като съпътстваща услуга, повишаваща сигурността
   • Не съхраняват клиентски данни на компютрите
   • Не съхраняват данни за свое или чуждо ноу-хау
  • Средни и големи компании, които:
   • Имат изградена собствена киберсигурност
   • Ползват абонамента на външи за периметъра на компанията машини
   • Не съхраняват на машините чувствителни данни
   • Използват ги за кореспонденция и изготвяне на документи
   • Не достъпват от тях ресурси от интранета на компанията
 2. Абонамент "Грижа" за юридически лица
  • Малки фирми с до 5 компютъра, които:
   • Нямат сървъри и никой от компютрите не изпълнява ролята на сървър
   • Не съхраняват клиентски данни
   • Не съхраняват финансови данни/отчети
   • Не съхраняват данни за свое или чуждо ноу-хау
   • Не използват електронно банкиране
   • Ползват компютрите за комуникация по мейл, изготвяне на документи (word, excel)
   • Водят собствено счетоводство
  • Малки фирми с до 5 компютъра, които:
   • Имат въведени правила за киберсигурност
   • Използват абонамента като съпътстваща услуга повишаваща сигурността
   • Съхраняват данни за свое или чуждо ноу-хау
   • Съхраняват свои финансови данни/отчети
   • Използват електронно банкиране в защитена среда
  • Средни и големи компании, които:
   • Имат развита собствена киберсигурност
   • Използват абонамента като съпътстваща услуга на външни за периметъра на компанията машини
   • Достъпват нечувствителни ресурси от интранета на компанията
   • Работят, но не съхраняват чувствителни или клиентски данни на външните машини
 3. Абонамент "Кибер Защита" за юридически лица:
  • Малки или средни фирми с 5 или повече компютъра, които:
   • Работят със сървър/и
   • Работят с и съхраняват клиентски данни на компютрите си
   • Съхраняват данни за свое или чуждо ноу-хау на компютрите си
   • Водят чуждо счетоводство
   • Развиват RnD дейност
   • Работят активно с онлайн платежни инструменти
   • Достъпват ресурси от интранета на фирмата през интернет
   • Работят често от незащитена среда
  • Средни и големи компании, които:
   • Имат изградена собствена киберсигурност
   • Ползват абонамента като съпътстваща услуга на машини, често напускащи периметъра на фирмата
   • Разполагат с чувствителна информация на компютрите си
   • Достъпват от интернет чувствителни ресурси от интранета на компанията
  • Компании, които поради естеството на бизнеса си са подложени на постоянни хакерски атаки или са с повишен риск от хакване като:
   • Бизнес, предлагащ хазартни игри
   • Финтех компании
   • Малки интернет доставчици
   • Краудфъндинг компании
   • Компании, предлагащи RnD на големи компании или такива с висок риск от хакване

Физически лица

Изборът на абонаменти при физическите лица се свежда до услугите, които се ползват и до желанието на потребителя да съблюдава правилата, които се въвеждат с абонамента.

 1.  Абонамент "Базова сигурност" за физически лица
    • Не се изисква смяна на парола
    • Влизане с регистриран домейн потребител
  • Подходящ е за компютри, които:
   • Се използват като медиен център - за филми, музика и интернет
   • Не се използват за електронни плащания - E-Pay, PayPal, онлайн пазаруване, онлайн банкиране
   • Не се достъпват ресурси от интранет на компании
   • Не съхраняват чувствителни данни
  • Потребители, които:
   • Са запознати с рисковете в интернет и знаят как да се пазят от тях
   • Спазват добрите практики за киберсигурност
   • Ползват сложни пароли с дължина над 10 символа, с минимум една малка буква, една голяма буква, цифра и специален символ
   • Сменят паролата си често - минимум веднъж на 45 дни
   • Не използват някоя от последните 5 пароли
   • Използват абонамента като услуга допълваща сигурността на устройствата им
 2. Абонамент "Грижа" за физически лица
    • Използване на сложна парола за влизане в системата
    • Задължителна смяна на паролата на всеки 3/6 месеца
    • Влизане с регистриран домейн потребител
  • Компютъри, които:
   • Не се ползват за онлайн плащания - електронно банкиране, E-Pay, PayPal, онлайн пазаруване
   • Съхраняват чувствителни лични данни
   • Използват се активно за достъп до интернет
   • Не се достъпват ресурси от интранет на компании
   • Не съхраняват чувствителни данни
   • Ползват компютрите за комуникация по мейл, изготвяне на документи (word, excel)
  • Потребители, които:
   • Са запознати с рисковете в интернет и знаят как да се пазят от тях
   • Спазват добрите практики за киберсигурност
   • Ползват сложни пароли с дължина над 10 символа, с минимум една малка буква, една голяма буква, цифра и специален символ
   • Сменят паролата си често
   • Използват абонамента като услуга допълваща сигурността на устройствата имИмат въведени правила за киберсигурност
   • Съхраняват чувствителни данни
   • Достъпват нечувствителни ресурси от фирмен интранет
   • Използват електронно банкиране в защитена среда
 3. Абонамент "Кибер Защита" за физически лица:
    • Задължителна смяна на паролата на всеки 45 дни
    • Забрана за използването на последните 10 пароли
    • Правила за изграждане на пароли с висока сложност
    • Влизане в системата с регистриран домейн потребител
  • Компютъри, които:
   • Се използват за електронни разплащания и онлайн пазаруване
   • Се достъпват чувствителни ресурси от фирмен интранет
   • Се използват от няколко потребителя
   • Съхраняват чувствителни данни
   • На тях се извършва RnD дейност
   • Работят често от незащитена среда
  • Потребители, които:
   • Спазват добрите практики за високи нива на киберсигурност
   • Искат да имат максимално ниво на защита
   • Работят в компании с висок риск от хакерски атаки
   • Работят често във високорискова среда
   • Достъпват от интернет чувствителни ресурси от фирмен интранет

Абонаменти Физически Лица

 


Абонаменти

Максималян брой потребители/ОС/компютър

Управление на обновленията

Администриране на системата

Забрана за използване на предишни пароли

Задължителна смяна на паролата

Опция за използване на физически ключ вместо парола

Докладване на уязвимости уязвимости

Сканиране на системата за уязвимости

Преинсталиране на ОС с лицензирана*

Ползване на прокси сървър за достъп до интернет**

Базова сигурност

20лв

месечно/компютър

1

На всеки 6 месеца

Грижа

40лв

месечно/компютър

1

Съвместно с потребителя

Последно използваната

На всеки 6 месеца

Високо рискови

CVE > 7.0 

На всеки 4 месеца

Кибер Защита

60лв

месечно/компютър

2

Последните 10 пароли

На всеки 2 месеца

Средно рискови

CVE > 5.0

На всеки 2 месеца

WordPress Pricing Table Plugin

Абонаменти Юридически Лица


Абонаменти

Присъединяване към домейн

Влизане в ОС само с домейн потребител

Управление на обновленията

Правила за изграждане на пароли

Забрана за изплзване на предишни пароли

Смяна на паролата 

Опция за използване на физически ключ вместо парола

Докладване на уязвимости

Препоръки за затваряне на уязвимостите

Сканиране на системата за уязвимости

Периодични проверки за зловреден софтуер

Преинсталиране на ОС с лицензирана преди присъединяване към домейна*

Сканиране на мрежата за слабости и анти MITM дейности

Антивирусен софтуер**

Сигурен прокси сървър за достъп до интернет**

Филтриране на трафика с цел ограничаване на достъпа до съмнителни интернет ресурси***

Анализ на настройките на системата и инсталираният софтуер с цел откриване на възможни слабости**

Изграждане и управление на мрежови ресурси**

Базова сигурност

60лв

месечно/компютър

Средна сложност

Последно използваната

На всеки 3 месеца

Високо рискови

CVE > 7.0 

На всеки 6 месеца

На всеки 3 месеца

Грижа

80лв

месечно/компютър

Висока сложност

Последните 10 пароли

На всеки 45 дни

Средно рискови

CVE > 5.0

На всеки 3 месеца

На всеки 2 месеца

Кибер Защита

100лв

месечно/компютър

Много висока сложност

Последните 24 пароли

На всеки 30 дни

Ниско рискови

CVE > 3.5

Всеки месец

Всеки месец

WordPress Pricing Table Plugin

* Преинсталирането на операционна система се предлага единствено преди активиране на абонамента, като е включено само едно преинсталиране на ОС. За преинсталацията може да се използва единствено лицензирана операционна система. В цената на абонамента не е включена цената на лиценза за операционната система.

** Услугата се предлага на преференциална, ако е отбелязано с “ “ и се предлага на стандартна цена във всички останали случаи.

*** Услугата „Филтриране на трафика“ зависи от и се предлага заедно с услугата „Сигурен прокси сървър“. Не може да се предостави като самостоятелна услуга.

– услугата е включена в цената на абонамента и се предлага заедно с него

– услугата се предлага като опция към абонамента, като се заплаща на преференциална цена

– услугата не се предлага за съответният абонамент и може да бъде ползвана като отделна услуга на редовна цена

– услугата зависи от друга услуга и е включена в цената ѝ